تبلیغات
دەربەن - درەختوو عێلمی
تاریخ : دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 | 06:59 ب.ظ | نویسنده : حسام حمیدی
ڕۆیو  جە  ڕوا  خەبەرشا بەرذ  پەی پادشای  و  واتشا جە هندۆستانەنە درەختێو  هەن فرە عەجیبا.هەرکەس جە میوە کاش بوەرۆ  هەرگێز  پیر  مەبۆ. پادشا  یۆ  جە  وەزیرەکاش  کیاستش پەی  هندۆستانی تا ئا میوەیە بارۆ پەیش. ئا وەزیرە  هەرچی گێڵا ئا میوەشە نەیۆستەوە. وەزیرەکە تەسمیمش گێرت  گێڵۆوە وەلی وەڵێ  ئانەیەنە گێڵۆوە یاڤا دانشمەندیوی،دانشمەندەکە واتش ئا درەختە تۆ شۆنیشەرە گێڵی  درەختوو عێلمیا یانێو هەرکەس عێلمش بۆ هەمیشە جوانا  و هەرگێز  پیر  مەبۆ.

نویسەر:حێسام حەمیدیطبقه بندی: داستان،

  • paper | قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس